Zapošljavanje

STALNO OTVOREN KONKURS ZA NOVA RADNA MESTA U KOMPANIJI

SOFTVER INFORMACIONI SISTEMI 

Implementacija softverskih rešenja kod korisnika

 • visoka ili viša stručna sprema,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima implementacije – uvođenja informacionih sistema,
 • odlično poznavanje poslovnih procesa preduzeća,
 • poznavanje rada na PC računarima u Windows okruženju,
 • u prijavi obavezno navesti projekte na kojima je kandidat radio.

Menadžer prodaje

 • pronalaženje novih klijenata i održavanje kontakta sa postojećim klijentima kompanije u okviru ciljne grupe,
 • prezentacija proizvoda i usluga,
 • reprezentovanje kompanije na različitim skupovima i događajima,
 • potrebno je poznavanje aktuelnih IT tokova i radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Održavanje, podrška u radu i obuka korisnika firme SIS

 • minimum SSS,
 • poznavanje rada sa PC računarima u Windows okruženju,
 • poznavanje poslovnih procesa u preduzeću,
 • radno iskustvo najmanje godinu dana na pomenutim poslovima,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije.

Programer

 • visoka ili viša stručna sprema informatičkog smera,
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima programiranja u oblasti informacionih sistema,
 • poznavanje programskog jezika C#,
 • poznavanje MS SQL Server-a.

Programer – pripravnik

 • visoka ili viša ili srednja stručna sprema informatičkog smera,
 • radno iskustvo nije neophodno,
 • poznavanje programskog jezika C#,
 • poznavanje MS SQL Server-a.

MS SQL database programer

 • visoka, viša ili srednja stručna sprema informatičkog smera,
 • najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima programiranja SQL procedura i iadministracije SQL baze podataka.

MS SQL database programer – pripravnik

 • visoka, viša ili srednja stručna sprema informatičkog smera,
 • radno iskustvo nije neophodno,
 • poznavanje SQL programskog jezika.